Wersja 1.5.20

Formularz zgłoszenia problemu lub sugestii
Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednej kwestii.
Prosimy o dokładne wypełnienie formularza - pozwoli to sprawnie rozwiązać problem lub lepiej dostosować System do Państwa potrzeb.
Proszę podać swój e-mail w Systemie:
   
Proszę wybrać rodzaj zgłoszenia:
Proszę dokładnie opisać, na czym polega zgłoszenie (problem):
 
Którego z obszarów dotyczy zgłoszenie?
Proszę opisać krok po kroku, które należy wykonać, aby wygenerować powyższy problem:
Proszę określić częstotliwość pojawiania się problemu (jeśli zgłoszenie nie jest sugestią)